Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/11

 

    67/11.03.03.00/2023

JULKINEN KUULUTUS

Kuulutuksen julkaisupäivä 20.1.2023.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta

 

Maa-aineslain mukainen lupahakemus

 

HAKIJA

Peab Industri Oy

 

Y-TUNNUS

2977551-2

 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Peab Industri Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen tilalla Finni RN:o 410-410-5-57 Petruman kylässä noin 4 kilometriä luoteeseen Laukaan keskustasta. Alue on ottamistoiminnassa, nykyinen maa-aineslupa on voimassa 28.7.2023 saakka. Uutta lupaa haetaan vastaavalle 7,8 ha alueelle 10 vuodeksi. Haettava kokonaisottomäärä on 590 000 m3.  Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan myöntämä ympäristölupa soran ja kiviaineksen murskaukseen.

 

Hakija hakee myös maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa luvan mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 20.1. - 27.2.2023 Laukaan kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi .

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee. Muilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet toimitetaan kuulutusaikana Laukaan kunnan lupa-ja valvontalautakunnalle sähköisesti kirjaus@laukaa.fi tai postitse PL 6, 41341 Laukaa.

 

LISÄTIETOJA

ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli, p. 0400 676 940.

 

 

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

 

 

 

LIITTEET:  Maa-aineslupahakemus asiakirjat

Julkaistu: 20.01.2023