Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/36

 

    813/11.01.04.00/2022

 

KUULUTUS

 

Päätös hakemuksesta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi

 

Laukaan kunnan ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesta hakemuksesta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi 16.2.2023 § 1.

Hakemus koskee kiinteistöä Uusi-Honkala Vuonteen 1-luokan pohjavesialueella.

Kuulutus on julkaistu Laukaan kunnan verkkosivuilla ajalla 16.2.2023 - 27.3.2023. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua julkaisusta. Valitusaika päättyy 27.3.2023. Päätös on nähtävillä kuulutusaikana kunnanvirastolla ympäristönsuojelussa. Lisätietoja päätöksestä ympäristötarkastajalta.

 

Päätöksestä on valitusoikeus

(1) asianosaisella

(2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät

(3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät

(4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

(5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

 

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Arja Sillankorva

p. 040 706 8184

 

 

 

 

 

 

Julkaistu: 16.02.2023