Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/39

 

KUULUTUS    5/11.01.04.00/2023

 

 

Päätös hakemuksesta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi

 

Laukaan kunnan ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesta hakemuksesta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi 21.2.2023 § 1.

Hakemus koskee kiinteistöä Alsio Äijälän 1E-luokan pohjavesialueella.

 

Kuulutus on julkaistu Laukaan kunnan verkkosivuilla ajalla 21.2.2023 - 30.3.2023. Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua kuulutuksen julkaisusta. Valitusaika päättyy 30.3.2023. Päätös on nähtävillä kuulutusaikana kunnanvirastolla ympäristönsuojelussa. Lisätietoja päätöksestä ympäristötarkastajalta.

 

Päätöksestä on valitusoikeus

(1) asianosaisella

(2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät

(3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät

(4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

(5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

 

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Nenna Ahonen

p. 050 573 1168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu: 21.02.2023