Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/67

 

    253/11.01.00.01/2023

JULKINEN KUULUTUS

Kuulutuksen julkaisupäivä 30.3.2023.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Peab Industri Oy

 

HAKIJA
Peab Industri Oy

 

Y-TUNNUS

2977551-2

 

TOIMINNAN SIJAINTI

Laukaan kunta, Vehniän kylä, kiinteistö Äijänmäki 410-412-1- 529

 

TOIMINNAN KUVAUS / HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hakemus koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä pilaantumattomien maiden vastaanottoa. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Kiinteistöllä on ollut vastaavaa toimintaa sekä määräaikainen maa-aines- ja ympäristölupa, jonka voimassaolo on päättynyt 28.2.2023. Toiminta on vastannut rajauksiltaan ja alimmalta ottotasolta nyt haettavaa lupaa, pilaantumattomien maiden vuosittaista enimmäisvastaanottomäärää on vireillä olevassa hakemuksessa korotettu 40 000 tonniin.

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Kuulutus sekä hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 30.3. - 8.5.2023 Laukaan kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi .

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Ympäristönsuojelulain 43 § mukaisesti lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista va­rat­ta­va niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus teh­dä muistutuksia hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus il­mais­ta mielipiteensä.

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana Laukaan kunnan lupa- ja valvontalautakunnalle sähköisesti kirjaus@laukaa.fi  tai postitse PL 6, 41341 Laukaa.

 

LISÄTIETOJA: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811.

 

 

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

 

 

LIITTEET: Hakemusasiakirjat

 

 

 

Julkaistu: 30.03.2023