Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/111

 

    429/11.01.01/2023

JULKINEN KUULUTUS

Kuulutuksen julkaisupäivä 25.5.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta

 

Hakemus eläinsuojaa koskevan ilmoituspäätöksen muuttamisesta, Reinikainen Antti

 

ILMOITTAJA
Antti Reinikainen

 

Y-TUNNUS

2205107-9

 

TOIMINNAN SIJAINTI

Laukaan kunta, Leppäveden kylä Karisaaren tila 410-406-10-317

 

TOIMINNAN KUVAUS

Emolehmätuotannon laajentaminen ja konehallin muuttaminen eläinsuojaksi. Tilalla tulisi olemaan laajennuksen jälkeen kolmessa kasvattamossa 137 emolehmää, 10 hiehoa, 132 vasikkaa ja 3 sonnia. Eläinsuojissa lanta käsitellään kuivalantana, eläimiä laidunnetaan 4-5 kuukautta vuodessa. Ilmoitus sisältää hakemuksen vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseksi.

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Kuulutus sekä ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 25.5. - 3.7.2023 Laukaan kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi .

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Ympäristönsuojelulain 43 § mukaisesti lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista va­rat­ta­va niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus teh­dä muistutuksia ilmoituksen johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus il­mais­ta mielipiteensä.

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana Laukaan kunnan lupa- ja valvontalautakunnalle sähköisesti kirjaus@laukaa.fi  tai postitse PL 6, 41341 Laukaa.

 

LISÄTIETOJA: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811.

 

 

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

 

 

LIITTEET: Ilmoitusasiakirjat

 

 

 

Julkaistu: 25.05.2023