Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 63 

Maa-aines- ja ympäristöluvan muuttamista koskeva päätös, Peab Industri Oy

 

Lupa- ja valvontalautakunta 23.08.2022 § 63  

464/11.01.00.00/2022  

 

 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811

 

Peab Industri Oy:llä on 28.2.2019 myönnetty maa-aines- ja ympäristölupa Laukaan kunnassa Vehniän kylässä kiinteistöillä Hienonen 410-412-1-882 ja HB-tila 410-412-1-445. Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi. Ympäristölupa kattaa louhinnan ja murskauksen lisäksi myös maankaatopaikkatoiminnan ja mullan valmistuksen. Peab Industri Oy on hakenut muutosta voimassa olevan maa-aines- ja ympäristölupaan siten, että toiminta-alueella otetaan vastaan ja varastoidaan kierrätysasfalttia kerrallaan enintään 45 000 tonnia valmiilla 1,3 ha:n kenttäalueella. Kierrätysasfaltti hyödynnetään Peab Industri Oy:n Riukumäessä Jyväskylän puolella sijaitsevalla rekisteröidyllä asfalttiasemalla. Toiminnan muutos lisäisi kuljetusliikennettä satunnaisesti noin 1-25 autolla vuorokaudessa.

 

Hakemus sisältää YSL 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta esitettyä vakuutta vastaan.

 

Vuonna 2021 voimaan tulleiden jätelain ja -asetuksen muutosten myötä jätteenkäsittelyä koskevaan lainsäädäntöön on tullut mm. kirjanpitoa ja siirtoasiakirjojen laadintaa koskevia muutoksia. Nämä muutokset on luvan muuttamisen yhteydessä päivitetty lupamääräyksiin. Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on jätelain mukaan esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä, Peab Industri Oy:tä määrätään tässä yhteydessä se toimittamaan.

 

Esityslistan ohessa:

-

maa-aines- ja ympäristöluvan muutoshakemus, Peab Industri Oy

-

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto 23.5.2022

-

terveydensuojeluviranomaisen lausunto 16.6.2022

-

muistio tarkastuskäynnistä 27.5.2022

-

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto 22.6.2022

 

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta muuttaa Peab Industri Oy:n maa-aines- ja ympäristölupaa ja myöntää luvan asfalttijätteen vastaanottoon ja varastointiin hakemuksen mukaisesti.

Hakijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta päätöksen mukaisena mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta esitettyä vakuutta vastaan.

 

Päätös Ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.