Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 20.09.2022/Pykälä 71 

Lupa- ja valvontalautakunnan talousarvio vuodelle 2023

 

Lupa- ja valvontalautakunta 20.09.2022 § 71  

700/02.02.00.00/2022  

 

 

 Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappainen, p. 0400 564 983

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille ohjeet ja talousarvioraamin vuoden 2023 talousarvion laatimista varten. Talousarvioesitys on laadittu annetun ohjeen mukaan.

 

Alustava talousarvioehdotus esiteltiin lautakunnalle 15.6.2022 kokouksessa ja lähetettiin 22.06.2022 lausunnolle Konneveden ja Hankasalmen kunnille. Kummallakaan sopimuskunnalla ei ollut huomautettavaa talousarvioehdotukseen. Tämän alustavan ehdotuksen jälkeen kustannukset ovat tarkentuneet siten, että tulot ja menot ovat pienentyneet alkuperäisestä arviosta.

 

Kunnassa on ollut tilapalvelun yksikössä ilmasto-ohjelmasta omantyön ohella vastaava viranhaltija. Ilmasto-ohjelma on Liekkiä Laukaaseen kuntastrategian mukainen hanke ja siitä on tulossa kunnalle lakisääteinen velvoite, johon on lisättävä resursseja. Ilmasto-ohjelman vetovastuu on siirretty ympäristövalvonnan ympäristönsuojelun tulospaikalle. Talousarvioehdotukseen on varattu 30 000 euroa ilmasto-ohjelman laatimista ja ylläpitoa varten. Kunnan elinkeinotoimi on aloittanut selvittelyn myös ulkopuolisen hankerahoituksen hakemiseksi hankkeeseen.

 

Esityslistan ohessa:

-          lupa- ja valvontalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023

-          talousarvion laadintaohje

 

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää esittää lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lautakunta valtuuttaa ympäristötoimenjohtajan ja ympäristöpäällikön tekemään talousarvioesitykseen mahdolliset jälkeenpäin esiin tulevat tarpeelliset muutokset ja korjaukset.

 

Päätös Keskustelun kuluessa pj Hintikka teki pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen.

 

 Hintikka esitti, että hyväksytään pohjaehdotus seuraavin muutoksin:

 Poistetaan 30 000 euron varaus ilmasto-ohjelman laatimista ja ylläpitoa varten. Ilmasto-ohjelma ei ole lakisääteinen, lakiesitystä asiasta ei ole tehty eikä sen laatimista voida katsoa välttämättömäksi kunnan taloustilanne huomioiden. Mahdollinen ulkoinen hankerahoitus on epävarmaa ja siten kustannukset saattavat jäädä kunnan maksettavaksi.

 

 Hintikan esitystä kannatti Lari Hassel.

 

 Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että järjestetään nimenhuutoäänestys siten, että pohjaehdotuksen kannalla äänestävät "JAA" ja Hintikan esityksen kannalla äänestävät "EI". Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Äänestyksen tulos:

 JAA: 5 (Eskonen, Kalmari-Reina, Rämö, Hänninen, Leppänen)

 EI: 3 (Hintikka, Hassel, Ruuska)

 

 Ympäristötoimenjohtajan ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös.

 

 Merkitään, että jäsenet Rämö, Hänninen ja Ruuska poistuivat kokouksesta tämä pykälän käsittely jälkeen klo 14.21 .