Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 18


 

Talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmän nimeäminen

 

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 248 

 

 valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306

 

Laukaan kuntastrategiassa asetetaan tavoitteeksi, että kunnalla ja kuntakonsernilla on taseissa kertyneitä ylijäämiä. Vuoden 2023 talousarviossa asetetaan sitovaksi tavoitteeksi laatia talouden tasapainottamisohjelma, jota noudattamalla kunnan talous voidaan tasapainottaa tulevien vuosien aikana. Tilinpäätösennusteen mukaan kunnan kertyneet ylijäämät ovat lähellä nollatasoa vuoden 2022 päättyessä. Vuosittaisen sopeutustarpeen arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa. Arviota tasapainottamisohjelman laajuudesta tarkennetaan työskentelyn yhteydessä.

 

Talouden tasapainottamistyötä on tehty Laukaan kunnassa vuosittain ja pitkäjänteisesti talousarvioiden yhteydessä. Erillinen talouden tasapainottamisohjelma on laadittu viimeksi vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Lisäksi useiden talousarvioiden valmistelun yhteydessä on käytetty erillistä päättäjistä koostunutta talouden tasapainottamistyöryhmää.

 

Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää toimielimiltä päätöksiä, jotka vaikuttavat kuntalaisten palveluihin. Tasapainottamisohjelma kannattaa laatia vain, mikäli sen toteuttamiselle on laaja poliittinen tahtotila. Tasapainottamisohjelman valmistelussa tulee olla valmius keskustella kaikista kunnan toiminnan osa-alueista.

 

Tasapainottamisohjelman laatimiseksi hankitaan asiantuntija-apua. Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen vahvistaa ohjelman laatimisprosessia ja tuo kunnan ulkopuolista näkemystä sekä arvokasta vertailutietoa muista kunnista.

 

Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen alkaa tammi-helmikuussa 2023 ja kestää noin puoli vuotta. Tasapainottamisohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2023. Yksittäisten toimenpiteiden osalta sopeuttamista voidaan toteuttaa jo vuoden 2023 aikana. Varsinaisesti tasapainottamisohjelmaa toimeenpannaan tulevien vuosien talousarvioiden yhteydessä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Linda Leinonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laatimisen ja valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään työlle ohjausryhmän, jossa ovat edustettuna kaikki valtuustoryhmät.

 

Päätös Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Valtuusto 05.12.2022 § 53 

 

Päätös Joona Hintikka esitti kunnanhallituksen esitystä hyväksyttäväksi seuraavalla lisäyksellä: Päätöksentekoprosessin on oltava avoin valtuuston kesken. Valtuustoryhmien on oltava tietoisia ja voitava keskustella ohjausryhmän käsittelemistä asioista eikä salassapitosopimuksia tehdä. Kuntastrategian mukaisesti tavoitteiden määrittely, seuranta ja tulosten mittaaminen huomioidaan prosessissa.

Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 18  

895/02.00.01/2022  

 

Valmistelija: hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 195 6559

 

Valtuusto on päättänyt käynnistää talouden tasapainottamisohjelman laadinnan. Kunnanjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 21.12.2022 § 46 talouden tasapainottamisohjelman hankinnasta Finnish Consulting Group Oy:ltä ja prosessin käynnistämiseksi kunnanhallituksen on nimettävä ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki valtuustoryhmät.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmän.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pasi Puupponen

Anne Kupiainen

Milla Niinikoski

Anne Leinonen

Eliisa Haimakka

Leena Kautto-Koukka

Ilkka Tiihonen

Anna-Mari Pylkäs

Tommi Leppänen

Amanda Vilhunen

Kari Koivisto

Katariina Kautto

Aira Korhonen

Harry Ruotsalainen

Mikko Virtanen

 

 

 Lisäksi ohjausryhmään nimettiin valtuuston puheenjohtaja Leena Kalmari ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Suomala, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, kunnanjohtaja Linda Leinonen, henkilöstön edustaja Jukka Lummelahti ja hänen varajäseksi Minna Hallman.