Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 4


 

Kaavasuunnittelijan viran täyttölupa

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 4  

968/01.01.01.01/2022  

 

 

 valmistelija kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt p. 0400 317 759

 

Kasvavan ja monitaajamisen kunnan kehittämiseksi maankäyttö -tulospaikan resurssien riittävyys on edellytys sille, että kaavoitus ja tontinluovutus pystyvät vastaamaan annettuihin kehittämistavoitteisiin, kysyntään ja alati muuttuviin elinkeinoelämän tarpeisiin.

 

Kunnan maankäyttö -tulospaikka huolehtii maankäytön suunnittelusta (kehittämissuunnitelmat, yleiskaavoitus, asemakaavoitus), maaomaisuuden hoidosta (raakamaan hankinta, rakennuspaikkojen luovuttaminen) ja metsäomaisuudesta. Tulospaikan henkilövahvuus on seitsemän. Tällä hetkellä kunnassa on vireillä 28 asemakaavahanketta ja kaksi yleiskaavahanketta.

 

Kaavasuunnittelija on sanoutunut irti virasta 1.2.2023 alkaen. Laukaan kunnan maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja lupavalmistelun sujuvan ja laadukkaan valmistelun hoitamisen vuoksi virka tulee täyttää.

 

Kaavasuunnittelijan työnkuvaan kuuluvat kaavaprosessiin, selvityksiin ja suunnitteluun liittyvät tehtävät, suunnittelutarve- ja poikkeamislupien valmistelu sekä asiakaspalvelu. Kaavasuunnittelija toimii kaavoitusjohtajan sijaisena.

 

Kaavasuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus kaavoittajan työtehtävistä. Palkkaus määräytyy teknisten sopimusten mukaisesti.

 

Henkilöstöhallinto puoltaa esitystä.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää maankäyttö-yksikölle luvan käynnistää toimenpiteet kaavasuunnittelijan viran täyttämiseksi.

 

Päätös Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.