Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 7 

Leppävesi; Näätämäen materiaalikeskuksen asemakaava

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 7  

903/10.02.03/2022  

 

 

Valmistelija: kaavasuunnitelija Outi Toikkanen, puh 050 568 7206

 

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa Näätämäen ja Pieleslehdon teollisuusalueella. Näätämäen materiaalikeskuksen asemakaavalla muutetaan alueella voimassa olevaa kunnanvaltuustossa 20.3.2006 §1 hyväksyttyä asemakaavan muutosta ja laajennusta Näätämäki II sekä 25.5.2015 §21 kunnanvaltuustossa hyväksyttyä Näätämäen ja Pieleslehdon teollisuusalueiden asemakaavan muutosta ja laajennusta. Suunnittelualueeseen kuuluu myös asemakaava-alueisiin liittyviä kaavattomia alueita. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 203, 204 ja 541-548 sekä osa korttelista 530. Alustava suunnittelu-alueen pinta-ala on noin 23 ha, josta asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 17 ha ja asemakaavan laajennusalueen noin 6 ha.

 

Suunnittelu koskeee seuraavia kiinteistöjä: 410-406-7-240, 410-406-7-693, 410-406-7-694, 410-406-7-730, 410-406-7-796, 410-406-7-837, 410-406-7-869, 410-406-7-870, 410-406-7-871, 410-406-7-872, 410-406-7-878, 410-406-7-880, 410-406-7-891, 410-406-7-928, 410-406-7-929, 410-406-7-936 ,410-3-9901-1, 410-406-7-693, 410-406-7-694 ja 410-406-7-730.

 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on tutkia alueen toimijoiden mahdollisuutta hyödyntää teollisuusalueeksi vakiintunutta aluetta jätteidenkierrätystoimintaan, jätteiden käsittelyyn sekä materiaalin varastointiin alueella. Suunnittelulueelle laaditaan pohjakartta sekä alueelta laaditaan tarvittavat perusselvitykset kaavoittamisen perustiedoiksi

 

Hankkeeseen liittyy asemakaavan käynnistämissopimus (viranhaltijapäätös 15.12.2022 § 52/2022).

 

Asemakaavasta on pidetty työneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa 15.12.2022.

 

Vireilletulo

Kunnanhallitus käynnistää Näätämäen materiaalikeskuksen asemakaavan ja sen vireilletulosta kuulutetaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet -sivuilla.

 

Vireilletulokuulutuksen yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää Näätämäen materiaalikeskuksen asemakaavan ja asettaa em. liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

Päätös Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.