Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 9 

Kirkonkylän asemakaavan muutos; Jokiniementie 9

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 9  

34/10.02.03/2023  

 kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt p. 0400 317 759

 

Suunnittelualue sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskustassa Jokiniementien varressa lähellä Kirkonkylän koulukampuksen aluetta. Kaavamuutosalue käsittää Kirkonkylän asemakaavan mukaisen korttelin 56 tontin 1, jonka käyttötarkoitus on rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AR). Asemakaavan muutosalueessa on mukana myös vähäisiltä osin lähivirkistysaluetta (VL) ja Jokiniementien katualuetta.

 

Suunnittelu koskee kiinteistöjä 410-409-1-129 Jokiniementie 9, 410-409-53-21 Puistotiestö ja 410-409-56-14 Koulukeskus. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 0,6 ha. Alue on kunnan omistuksessa.

 

Laukaan kunta on käynnistämässä alueelle kumppanuuskaavahanketta. Hankkeessa kunta asemakaavoittaa rakennuspaikan yhteistyökumppanin kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Laukaan kunnan visiona on, että kiinteistölle on vuoteen 2025 mennessä rakennettu arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkeatasoinen kaupunkipientalo, joka on toteutettu tiiviisti ja tehokkaasti vähintään kahteen kerrokseen. Rakennusmassat parantavat taajamakuvaa ja istuvat hyvin rakennuspaikan puistomaiseen ympäristöön monipuolistaen asumisen vaihtoehtoja ydinkeskustassa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastella yksityiskohtaisemmin mm. alueen käyttötarkoitusta, rakennusoikeuden määrää ja suurinta sallittua kerroslukua.

 

Vireilletulo

Kunnanhallitus käynnistää kirkonkylän asemakaavan muutoksen Jokiniementie 9:n ja sen vireilletulosta kuulutetaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet -sivuilla.

 

Vireilletulokuulutuksen yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää kirkonkylän asemakaavan muutoksen; Jokiniementie 9 ja asettaa em. liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

Päätös Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.