Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 4


 

Teknisen palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2023

 

Tekninen lautakunta 17.01.2023 § 4  

20/02.02.00.01/2023  

 

 

 Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125.

 

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä viranomaiset voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun loppuun mennessä.

 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa toimielimille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelujen järjestämistä koskevat toimenpiteet. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksiköiden määrärahojen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Osastokartan taso 03 mukaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, eikä niitä saa muuttaa ilman valtuuston hyväksyntää.

 

Teknisellä palvelualueella sitova määrärahataso on osastokartan taso 3:n mukaisesti tulosyksikkötaso:  hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä ympäristövalvonta.

 

Tekninen lautakunta vahvistaa vastuualueellaan käyttösuunnitelman talousarvioon perustuen tulospaikkatasolla tulo- ja menolajeittain. Lautakunta voi vuoden aikana tehdä käyttösuunnitelmaan muutoksia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Ympäristövalvonnan tulosyksikön alaisista tulospaikoista käyttösuunnitelman hyväksyy lupa- ja valvontalautakunta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:

1.  Hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman osastokartan mukaisesti yhdyskuntateknisten palvelujen ja tilapalvelujen osalta tasolla 3 (tulosyksikkötasotaso) ja hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelujen yksikön ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yksikön osalta tasolla 4 (tulospaikkataso) sekä merkitä tiedoksi ympäristövalvonnan tulosyksikön määrärahat vuodelle 2023.

Tehtävä-alue

Tuotot

Kulut

Kate

Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut

 

 

 

 

Hallinto ja talous

52.080

-1.111.190

-1.059.110

Suunnittelu

0

-84.150

-184.150

Paikkatietopalvelut

40.000

-279.870

-239.870

Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut yhteensä

 

92.080

 

-1.475.210

 

-1.383.130

 

Yhdyskuntatekniset palvelut

 

389.000

 

-2.403.990

 

-2.014.990

 

Tilapalvelut

 

15.378.370

 

-10.759.190

 

4.619.180

 

Ruoka- ja puhtauspalvelut

 

 

 

Ruokapalvelut

2.875.790

-2.880.990

-5.200

Puhtauspalvelut

1.489.480

- 1.492.420

-2.940

Ruoka-ja puhtauspalvelut yhteensä

 

4.365.270

 

-4.373.410

 

-8.140

 

Ympäristövalvonta

 

795.770

 

-1.898.660

 

-1.102.890

 

Tekninen palvelualue yhteensä

 

21.020.490

 

-20.910.460

 

110.030

 

2. Määrätä hallintosäännön 60 §:n perusteella seuraavat viranhaltijat jakamaan tarvittaessa sekä muuttamaan käyttötalousosan tehtäväalueen sisällä olevia osamäärärahoja ja hyväksymään ne kustannuspaikka-/tilitasolla.

 

Hallinto- ja talous: hallinto- ja talouspäällikkö (tekniset palvelut)

Suunnittelu: suunnitteluinsinööri

Paikkatietopalvelut: maanmittausinsinööri

Yhdyskuntatekniset palvelut: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilapalvelut: tilapalvelupäällikkö

Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö

Puhtauspalvelut: siivouspäällikkö

Lisäksi kaikkien em. tehtävä-alueiden osalta määrärahajakoja voi hyväksyä tekninen johtaja.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.