Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 5


# Investointiosan käyttösuunnitelma nro 1/2023

 

Teknisen palvelualueen investointiosan käyttösuunnitelma nro 1/2023

 

Tekninen lautakunta 17.01.2023 § 5  

20/02.02.00.01/2023  

 

 

 Valmistelija: suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, puh. 040 845 9173

 

Hallintosäännön 59 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Teknisen lautakunnan on vastuualueeltaan hyväksyttävä käyttösuunnitelmat.

 

Investointiosan käyttösuunnitelmaan nro 1 on otettu vuoden alkupuolella toteutukseen tulevia kohteita ja niitä kohteita, joille arvioidaan kertyvän kustannuksia koko vuoden ajan.

 

Tilapalvelun osalta tämän vuoden suurimpana hankkeena on päiväkotiratkaisun aikaansaaminen Leppävedelle, määräraha 2,1 M€. Vuonteen alueelle varataan määrärahaa 1,05 M€ päiväkoti- ja kouluasioiden ratkaisuihin.

Ruokapalvelukeskuksen saneeraukseen ja siihen liittyviin ruokahuollon järjestelyihin varataan 2,0 M€. Näiden kohteiden hankesuunnittelut ovat käynnistyneet jo viime vuoden puolella.

 

Talousarviossa hyväksytystä pienten investointien kohdentamattomasta investointimäärärahasta (=tilapalvelut), 550.000 €, jaetaan tässä vaiheessa 35.000 € uusittaville koneille ja laitteille. Tämä koskee kaikkia kiinteistöjä. Loppuosa, 515.000 €, jaetaan myöhemmin tulevissa käyttösuunnitelmissa.

 

Yhdyskuntatekniikan alkuvuoden merkittävimpänä kohteena on Vihtavuoren Kuhamäen alueella sijaitsevan Kuhamäenkadun rakentamisen jatkaminen. Katua jatketaan n. 350 m ja tälle kohteelle esitetään varattavan määrärahaa 250.000 €. Kadun varrelta voidaan kohteen valmistuttua luovuttaa rakentamiseen yhdeksän omakotitalotonttia sekä paritalo- että rivitalotontti.

 

Katuvalaistuksen saneerauksiin varaudutaan 300.000 €:lla. 100.000 € varataan sekä hulevesiviemäriverkoston rakentamisiin että Lievestuoreen massa-altaiden kunnostöiden jatkamiseen.

 

Puistopuolen suurimpana hankkeena tälle vuodelle on satama-alueen kehittämiseen liittyvien toimintojen toteuttaminen. Tänä vuonna uusitaan mm. alueen septi- ja pilssivesijärjestelmät 120.000 €:lla. Vene- ja uimalaitureita sekä pukukoppeja uusitaan ja saneerataan yhteensä 40.000 €:lla eri puolella Laukaata.

Leikkipuistojen saneerauksiin varataan 30.000 €.

 

Elyn ja kunnan yhteishankkeena alkaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Peurunka-Kuusaa. Talousarviossa on tälle kohteelle varattu erillinen 900.000 €:n määräraha.

 

Liikennealueille jää vielä jakamatta 530.000 € ja puistopuolelle 45.000 €.

 

Valtuusto on vahvistanut teknisen palvelualueen investoinneille yhteensä 8,875 M€. Tässä käyttösuunnitelmassa esitetään investointeja vahvistettavaksi yhteensä 7,785 M€. Jakamatta jää yhteensä 1,090 M€. Käyttösuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa lautakunnan päätöksellä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointiosan käyttösuunnitelman nro 1/2023 liitteen 1 mukaisesti

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.