Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 4


 

Lupa- ja valvontalautakunnan v. 2023 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Lupa- ja valvontalautakunta 24.01.2023 § 4  

84/02.02.00.01/2023  

 

 

 Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh. 0400 564 983

 

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä viranomaiset voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun loppuun mennessä.

 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa toimielimille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelujen järjestämistä koskevat toimenpiteet. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksiköiden määrärahojen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Osastokartan taso 03 (tulosyksikkötaso) mukaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, eikä niitä saa muuttaa ilman valtuuston hyväksyntää.

 

Lupa- ja valvontalautakunta vahvistaa ympäristövalvonnan tulosyksikön käyttösuunnitelman talousarvioon perustuen tulospaikka-/kustannuspaikkatasolla tulo- ja menolajeittain. Lautakunta voi vuoden aikana tehdä käyttösuunnitelmaan muutoksia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

 

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää:

 

  1. hyväksyä lupa- ja valvontalautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman ympäristövalvonnan tulosyksikön osalta seuraavasti:

Tehtäväalue / kustannuspaikka

Tuotot

Kulut

Kate

Lautakunta

71001

 

-70.250

-70.250

Rakennusvalvonta

73001

270.000

-309.250

-39.250

Rekisterit kuntoon -hanke

73002

 

-121.800

-121.800

Ympäristönsuojelu

74001, 74002

185.000

-327.870

-142.870

Terveysvalvonta

75101

90.000

-474.790

-384.790

Eläinlääkintähuolto

75102

110.000

-389.880

-279.880

Valvontaeläinlääkäri

75103

58.000

-97.050

-39.050

Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto

75105

 

-25.000

-25.000

Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomi

75107

82.770

-82.770

0

Lupa- ja valvontalautakunta yht.

795.770

-1.898.660

-1.102.890

 

  1. oikeuttaa ympäristötoimenjohtajan ja palvelualuejohtajan tarvittaessa jakamaan sekä muuttamaan tehtäväalueen sisällä olevia osamäärärahoja ja hyväksymään ne kustannuspaikka-/tilitasolla.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Joona Hntikka teki esityksen, että pohjaehdotus hyväksytään seuraavin muutoksin:
Poistetaan 30 000 euron varaus ilmasto-ohjelman laatimista ja ylläpitoa varten (Ympäristönsuojelu, alakohta 074002, Ympäristönsuojelun kehittäminen, muutetaan 30 000 eurosta 0 euroon.) Ilmasto-ohjelman laatimista ei voida katsoa välttämättömäksi kunnan taloustilanne huomioiden. Mahdollinen ulkoinen hankerahoitus on epävarmaa ja siten kustannukset saattavat jäädä kunnan maksettavaksi.

Esitystä ei kannatettu, joten se todettiin rauenneeksi.

Ympäristötoimenjohtajan pohjaehdotuksesta tuli lautakunnan päätös.
Lisäksi päätettiin ottaa oheisaineistoksi kirjanpidon raportti kustannuspaikoittain käyttötilitasolla eriteltynä.

Merkitään, että jäsenet Rämö, Ruuska ja Hänninen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13.33.