Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 24


 

Tiedoksi esitettävät asiat / ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

 

Lupa- ja valvontalautakunta 21.02.2023     

    

 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri Pia Nieminen, p. 050 365 1357

 

Lupa- ja valvontalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

 

LAUKAA

-

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös 20.1.2023; Ympäristövaikutusten arvointimenettelyn soveltaminen, NCC Industry Oy, maa-ainesten otto, Hallamäen ja Hyyriäismäen alue.

 

-

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös 20.1.2023; Ympäristövaikutusten arvointimenettelyn soveltaminen, Peab Industri Oy maa-ainesten otto, Hallamäen ja Hyyriäismäen alue.

 

-

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 10.2.2023 koskien valitusta vesihuoltoasiassa; kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon, kiinteistö ----------------------.

 

-

Kivilammen maankaatopaikan (Jkl) velvoitetarkkailun vuosiraportti v. 2022.

 

-

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös/hyväksyminen 16.2.2023; Laajalahden vesistövaikutusten tarkkailusunnitelman muuttaminen.

 

 

HANKASALMI

-

Hanka-Taimen Oy, Vanajan kalanviljelylaitoksen kuormitustarkkailutulokset aj. 16.-22.1.2023.

 

-

Hanka-Taimen Oy, Venekosken kalanviljelylaitoksen  kuormitustarkkailutulokset aj. 16.-23.1.2023.

 

 

Viranhaltijoiden lausunnot, muistiot yms.

-

Kooste Messukadun ruoppaushankkeen (kesä-syksy 2022) selvittelystä.

 

-

Ympäristönsuojelusihteerin vastaus 16.2.2023 Sydän-Suomen Kuljetus Oy:n toimittamaan selvitykseen Mörkökorven jäteaseman jätteistä.

 

-

Ympäristönsuojelusihteerin lausunto 27.1.2023 Toivakan ympäristönsuojeluviranomaiselle Setsuuri Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

 

-

Ympäristötarkastajan muistio ilmasto- ja energiatyön ohjausryhmän kokouksesta 31.1.2023.

 

-

Ympäristönsuojelusiheerin YSL 92 §:n mukainen lausuma 7.2.2023 ympäristöluvan selventämiseksi, Mustankorkea Oy.

 

-

Ympäristötarkastajan lausunto 8.2.2023 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta vesihuoltovapautuspäätöksestä, kiinteistö ---------------------

 

-

Lausunnot aumausilmoituksista:

-          tila --------, 2.2.2023 (Laukaa)

-          tila -------, 15.2.2023 (Laukaa)

 

-

Ympäristölupien säännöllisen valvonnan tarkastukset (muistiot):

-          Penttilän Maito Oy, 20.1.2023 (Hankasalmi)

-          --------------, lihanautakasvattamo, 19.1.2023 (Hankasalmi)

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että ympäristöpäällikkö Miia Valkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.58.