Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 16 

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Fingrid Oyj:n YVA-ohjelmasta, joka koskee Metsälinjan vahvistamista välillä Vaala Nuojuankangas - Laukaan Vihtavuori (KESELY/548/2022)

 

Lupa- ja valvontalautakunta 21.02.2023 § 16  

136/11.00.03/2023  

 

 

 Valmistelija: ympäristöterveystarkastaja Maria Hämäläinen, p. 050 365 1979

 

Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) joka koskee Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistamista välillä Vaala Nuojuankangas - Laukaan Vihtavuori. Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Vaalan Nuojuonkankaan ja Laukaan Vihtavuoren välille. Uusi voimajohtoyhteys tulee pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Suunnitellun voimajohtoyhteyden pituus on kokonaisuudessaan noin 297 kilometriä.

 

Johtolinja kulkee Laukaan kunnan alueella Pukinpohjalta Vihtavuorelle. Reitti sijoittuu pääosin metsä- ja maatalouskäytössä olevalle maaseutuasutuksen alueelle. Uuden voimajohdon lähellä (alle 300 m etäisyydellä) on 11 asuinrakennusta ja 7 lomarakennusta, näistä 2 asuinrakennusta on alle 100 metrin päässä suunnitellun voimajohdon keskilinjasta.

 

Voimajohtojen vaikutukset ihmisiin ovat pääosin paikallisia ja lyhytaikaisia. Rakentamisen aikana aiheutuu melua mm. työkoneista ja työmaaliikenteestä. Rakentamisvaiheen jälkeen voi aiheutua vähäistä sirisevää ääntä johtimien tai eristimien pinnalla ilmenevistä koronapurkauksista. Koronan aiheuttamat äänihäiriöt ovat vähäisiä ja keskittyvät johtoalueelle eikä melun ohjearvot ylity koronan vuoksi. Uusi voimajohto ei tehtyjen laskelmien mukaan aiheuta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen raja-arvoja ylittävää magneettikenttää. Pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisiin voi olla, jos rakennusvaiheessa tehtyjen toimenpiteiden vuoksi lähialueen talousvesikaivojen veden laatu tai määrä muuttuu. Alueella sijaitsevista kaivoista ei ole tietoa.

 

Arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 6.2.-8.3.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla ja hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivuilla

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi

 www.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA .

 

Esityslista ohessa:

-          Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö 1.3.2023 (KESELY/548/2022)

 

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Miia Valkonen

 

Päätösehdotus Lautakunta lausuu seuraavaa:
Laukaan kunnan alueella lähellä voimajohtoa on joitakin asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Fingrid Oyj:n tulee selvittää, onko hankeen vaikutusalueella talousvesikaivoja. Hankkeen toteutus ei saa vaarantaa talousvesikaivojen veden laatua tai määrää. Tarvittaessa lähialueen kaivoista tulee ottaa näytteet ennen rakennusvaiheen aloittamista ja rakennusvaiheen jälkeen.

 

Päätös Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.