<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Julkinen kuulutus eläinsuojaa koskevan ilmoituspäätöksen muuttamisesta, Reinikainen Antti]]><![CDATA[Rakennusvalvonnassa käsitellyt luvat 25.5.2023]]><![CDATA[Käsitellyt suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset 25.5.2023]]><![CDATA[Valtuuston kokous 5.6.2023]]><![CDATA[Käsitellyt sijoituspaikka- ja katutyölupapäätökset 25.5.2025]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, MustanKorpin Saluunan ulkoilmakonsertit 2023]]><![CDATA[Julkinen kuulutus; Maa-aines- ja ympäristölupa, Peab Industri Oy, Lamminmäki]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirja 16.5.2023 nähtävillä]]><![CDATA[Käsitellyt sijoituspaikka- ja katutyölupapäätökset 19.5.2023]]><![CDATA[Ilmoitus hyväksymispäätöksen kuulutuksesta; Valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Vehniä-Äänekoski (Kuorejoki), Laukaa, Uurainen ja Äänekoski, yleissuunnitelma]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, Laukaan Satamakahvilan musiikki- ym. tapahtumat, Ext Ventures Oy]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus, suunnittelutarveratkaisu, rakennustarkastaja 17.5.2023]]><![CDATA[Rakennusvalvonnassa käsitellyt luvat 17.5.2023]]><![CDATA[Kuulutus koulumäen kevyen liikenteen väylät 2023]]><![CDATA[Poikkeaminen jätteiden maarakentamiskäyttöä koskevasta ympäristönsuojelumääräyksestä kiinteistöllä 410-406-7-936, Keski-Suomen Kaidetyö Oy]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta; ympäristönsuojelulain mukainen selvitys, Metsä Fibre Oy]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, Vuorenmäen yritysalueen esirakentamiseen liittyvä louhinta, rikotus ja murskaus, Louhintahiekka Oy]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, Kuhankosken voimalaitoksen rakentaminen, SRV Infra Oy]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, tractor pulling -vetokisa, Keski-Suomen Tractor Pulling ry]]><![CDATA[Jätehuoltoviranomaisen kompostitarkastukset]]><![CDATA[Päätös hakemuksesta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi, käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättäminen]]><![CDATA[Kuulutus kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta; Liepeentien ja Ratatien asemakaavan muutos]]><![CDATA[Julkinen kuulutus; Päätös meluilmoitukseen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen maantie 637 välillä Peurungantie-Koskelantie, GRK Suomi Oy]]>