<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Julkinen kuulutus kiviaineksen murskausta koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Kattasora Oy]]><![CDATA[Kuulutus maisematyölupahakemuksen vireille tulosta / Kataanmäki]]><![CDATA[Sijoituspaikka- ja Katutyöluvat 20.6.2024]]><![CDATA[Rakennusvalvonnassa käsitellyt luvat 13.6.2024]]><![CDATA[Hämeenlinnan hallinto-oikeuden maa-aineslupaa koskevan päätöksen tiedoksiantokuulutus 12.6.2024 nro 1249 2024 maa-aineslaissa tarkoitettua maa-aineslupaa koskeva valitusasia]]><![CDATA[Kuulutus meluilmoituksesta, John Smith Rock Festival 2024 -festivaali, Ext Ventures Oy]]><![CDATA[Sijoituspaikka- ja Katutyöluvat 6.6.2024]]><![CDATA[Maankäytön julkipanoilmoitus 6.6.2024]]><![CDATA[Valtuuston kokous 10.6.2024]]><![CDATA[Sijoituspaikka- ja Katutyöluvat 30.5.2024]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Maa-aineslupahakemus kiinteistö Peltola, Peab Industri Oy]]><![CDATA[Ilmoitus kaavaluonnoksen nähtävilläolosta. VIHTAVUOREN TEHDASALUEEN ASEMAKAAVA.]]><![CDATA[Kuulutus: Asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelu]]><![CDATA[Julkipano Kunnanhallitus 20.5.2024: suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätökset]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, Laukaan Korppi Oy, MustanKorpin Saluuna]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, Ext Ventures Oy]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta Kivilammen maanläjitys laajennus yvas]]><![CDATA[Jätehuoltoviranomaisen kompostitarkastukset]]>