<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta; Vihtavuori; Seututien 637 tie- ja liittymäjärjestelyjä koskeva asemakaavan muutos]]><![CDATA[Rakennusvalvonnassa käsitellyt luvat 26.1.2023]]><![CDATA[Käsitellyt sijoituspaikka- ja katutyölupapäätökset 26.1.2023]]><![CDATA[Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta; Liepeentien ja Ratatien asemakaavan muutos]]><![CDATA[Ilmoitus Kirkonkylän asemakaavan muutos; Jokiniementie 9 vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§, MRA 30§).]]><![CDATA[Ilmoitus Leppävesi; Näätämäen materiaalikeskuksen asemakaava vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§, MRA 30§).]]><![CDATA[Ilmoitus Vihtavuoren tehdasalueen asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§, MRA 30§).]]><![CDATA[ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro: LSSAVI/9802/2022:Lievestuoreen Laajalahden kuitulietealtaan kunnostusta koskevan vesi- ja ympäristöluvan lupamääräyksen B5 muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa]]><![CDATA[Kuulutus K-S ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan päätöksen nähtävillä olosta; maa-ainesten ottoa, kiven louhintaa ja murskausta; Peab Industry Oy]]><![CDATA[Kuulutus K-S ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan päätöksen nähtävillä olosta; maa-ainesten ottoa, kiven louhintaa ja murskausta sekä ylijäämämaiden vastaanottoa, NCC Industry Oy]]><![CDATA[Käsitellyt suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset 23.1.2023]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Maa-aineslupahakemus kiinteistö Finni, Peab Industri Oy]]><![CDATA[Rakennusvalvonnassa käsitellyt luvat 19.1.2023]]><![CDATA[Käsitellyt sijoituspaikka- ja katutyölupapäätökset 19.1.2023]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Hakemus maa-ainesluvan lupa-ajan jatkamisesta, Maansiirto Suuronen Oy, kiinteistöt Sorala, Pernasaaren Sora ja Juntula]]><![CDATA[Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen Laukaan kunnassa 26.1. - 8.2.2023 ]]><![CDATA[Hakeminen varhaiskasvatukseen 26.1.-8.2.2023]]><![CDATA[Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2023]]><![CDATA[Päätös ajoneuvon siirtämisestä]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Päätös meluilmoitukseen, Peurunka Oy, Talviuinnin SM-kisat]]><![CDATA[Ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä, AVI: Maa-ainesten ottaminen Vuonteen pohjavesialueella, Jyvässeudun Sora Oy]]><![CDATA[Julkinen kuulutus: Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä]]>