<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Tiedoksi esitettävät asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Perusopetuksen erityisluokanopettajien virkojen perustaminen ja täyttölupa, sekä matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran muuttaminen päätoimisen tuntiopettajan tehtäväksi ja täyttölupa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Joutsan kunnan lausuntopyyntö kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön liittymistä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kunnanhallituksen evästykset kevään 2023 yhtiökokouksiin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kunnanedustajan määrääminen kutsuntoihin 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kirjastotoimenjohtajan viran täyttölupa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Vastaus valtuustoaloitteisiin kotimaisen ja lähiruoan käytön lisäämisestä sekä lähiruokapäivä kouluihin ja päiväkoteihin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Laukaan kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelma]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Vuontee, Pernasaaren asemakaava]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Esittelyasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Tiedoksi esitettävät asiat / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen toimittamiseksi sekä uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi, Setsuuri Oy]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Päätös ympäristöluvan YSL 59 §:n mukaista vakuutta koskevan lupamääräyksen muuttamisesta, Setsuuri Oy]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle (drno 146/2023) koskien vesilain mukaisesta luvasta tehtyä valitusta, maa-ainesten ottaminen Vuonteen pohjavesialueella, Jyvässeudun Sora Oy]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Maa-aineslupa, Peab Industri Oy, Finni]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Maa-ainesluvan lupa-ajan jatkaminen, Maansiirto Suuronen Oy, Sorala, Pernasaaren Sora ja Juntula]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätökseen 2023-32, jätekatoksen rakentaminen]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Rakennusvalvontaviranomaisen lausunto Peab Industri Oy:n maa-aines ja ympäristölupahakemukseen, Lamminmäki]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Esittelyasiat]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 21.03.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.03.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.03.2023 / Tiedoksi esitettävät asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.03.2023 / Viranhaltijapäätökset]]>