Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023 klo 13:08 - 15:22 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
27   Pöytäkirjantarkastajien valinta
28   Esittelyasiat
29   Rakennusvalvontaviranomaisen lausunto Peab Industri Oy:n maa-aines ja ympäristölupahakemukseen, Lamminmäki
30   Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätökseen 2023-32, jätekatoksen rakentaminen
31 Maa-ainesluvan lupa-ajan jatkaminen, Maansiirto Suuronen Oy, Sorala, Pernasaaren Sora ja Juntula
32 Maa-aineslupa, Peab Industri Oy, Finni
33   Ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle (drno 146/2023) koskien vesilain mukaisesta luvasta tehtyä valitusta, maa-ainesten ottaminen Vuonteen pohjavesialueella, Jyvässeudun Sora Oy
34   Päätös ympäristöluvan YSL 59 §:n mukaista vakuutta koskevan lupamääräyksen muuttamisesta, Setsuuri Oy
35   Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen toimittamiseksi sekä uhkasakon asettaminen määräyksen tehosteeksi, Setsuuri Oy
36   Viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta
37   Tiedoksi esitettävät asiat / Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta
38   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Hintikka Joona puheenjohtaja
Hassel Lari varajäsen
Eskonen Tero jäsen
Kalmari-Reina Maare jäsen
Rämö Arto jäsen
Ruuska Pirkko jäsen
Hänninen Sanna jäsen
Autio Markku kunnanhallituksen varaedustaja
Jukka Lappalainen esittelijä
Miia Valkonen esittelijä
Pia Nieminen pöytäkirjanpitäjä
Pälvi Pöyhönen ympäristönsuojelusihteeri
Anne Yli-Olli ympäristötarkastaja
Päivi Niemi rakennustarkastaja

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on nähtävänä Laukaan kunnan sekä Hankasalmen kunnan verkkosivuilla alkaen
Alkaen 29.03.2023