Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 17 

Lausunto jätehuollon palvelutason luonnoksesta

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 17  

958/14.06.00/2022  

 

 

 Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, p. 050 347 5247

 

Jyväskylän seudun jätelautakunta pyytää kuntien lausuntoa jätehuollon palvelutason luonnoksesta. Jätehuollon palvelutasolla määritetään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalveluiden taso ja tavoitteet. Palvelutasomäärittelyn tavoitteena on turvata kuntalaisille jätehuoltopalvelut yhdenvertaisesti koko jätelautakunnan toimialueella. Jätehuoltopalvelut toteuttaa alueella kuntien jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

 

Jätehuollon palvelutasoa ohjaa ensimmäistä kertaa toiminta-alueella vuonna 2021 laadittu jätepoliittinen ohjelma. Jätepoliittinen ohjelma määrittää jätehuollon strategiset suuntaviivat aina vuoteen 2030 asti tai kunnes uusi jätepoliittinen ohjelma tulee voimaan. Ohjelman ovat hyväksyneet kaikki toimialueen neljä kuntaa valtuustoissaan vuonna 2021.

 

Jätehuollon palvelutasossa on kuvattu jätteiden kuljetuspalvelut, palveluneuvonta ja viestintä. Palvelutasossa on huomioitu myös jätelautakunnan toteuttamat jätehuollon viranomaispalvelut sekä asumisen saostus- ja umpikaivolietehuolto. Jätehuollon palvelutasoa on valmisteltu jätehuoltoviranomaisen, Mustankorkean ja alueen kuntien kanssa yhteistyössä. Palvelutason määrittelyssä on otettu huomioon jätelainsäädännön ja alueen kuntien asettamat tavoitteet.

 

Keskeisimmiksi palvelutasomuutoksiksi esitetään poistotekstiilikeräyksen aloittamista, hyötykeräyspisteiden yhtenäistämistä, vaarallisten jätteiden vastaanoton painottumista kiertävään keräykseen ja koululaisille tarjottavan jäteneuvonnan lisäämistä. Asumisessa syntyvien lietteiden seurannan tehostamiseksi on tunnistettu myös tarve tehdä saostus- ja umpisäiliölietteistä

kuljetusjärjestelmäselvitys.

 

Poistotekstiilikeräys aloitettaisiin Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla vuoden 2023 alusta alkaen. Kierrätettävien jätteiden hyötykeräyspisteiden kuntoa selvitetään ja pisteitä yhtenäistetään niissä kerättävien jätejakeiden osalta. Vaarallista jätettä otetaan jatkossakin vastaan

Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla. Yksittäisiä, valvomattomia vaarallisen jätteen keräyskontteja korvataan kiertävällä keräyksellä, joka esityksen mukaan järjestettäisiin jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

 

Luonnoksessa esitetään perusopetuksen koululaisille tarjottavan neuvonnan lisäämistä. Jätepoliittisen ohjelman mukaisesti toimialueen kolmasluokkalaisille ehdotetaan uutta jätteen synnyn vähentämistä käsittelevää oppituntia, joka katettaisiin jätemaksuilla. Myös sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä esitetään vuosille 2023-2024.

 

 

Esityslistan ohessa:

- Lausuntopyyntö

- Jätehuollon palvelutaso 2023-2025 luonnos.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lausua, että Laukaan kunnalla ei ole erityistä huomautettavaa jätehuollon palvelutasoluonnoksesta.

 

Päätös Keskustelun aikana vs. kunnanjohtaja teki muutetun ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon:
Kunnanhallitus edellyttää, että palvelutasopäätöksessä huomioidaan Lievestuoreelle perustettavan risujen ja puutarhajätteiden vastaanottopiste ja Leppävedelle kotitalouksien pakkausmuovijätteelle keräyspiste. Leppävedellä ei ole lainkaan muovinkeräystä ja keräyspiste sopisi taajamaan Karhujärventien risteyksessä olevan ekopisteen yhteyteen.

Vs. kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.