Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 23


# Eteläinen Keski-Suomi, TYP yhteistyösopimus

 

Yhteistyösopimus työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, TYP-toiminta Eteläinen Keski-Suomi

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 23  

54/14.07.00/2023  

 

 

 Valmistelija: hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 195 6559

 

Työllistämistä edistävillä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan

yhteistoimintamallia, jossa Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta,

Kansaneläkelaitos ja hyvinvointialue yhdessä arvioivat yhteispalvelua

tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistämisen

kannalta tarkoituksen mukaisen palvelukokonaisuuden, sekä vastaavat

työllistämisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

 

Sopimuksen osapuolten tavoitteena on tehokas ja vaikuttava työllisyyden hoito. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille julkisia työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita heidän palvelutarpeensa mukaisesti. Työttömien työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia parannataan monialaisella yhteistyöllä. TYP- verkosto vastaa lainmukaisten palveluiden koordinoinnista ja kehittämisestä ja toimii osapuolten keskinäisenä asiantuntijaverkostona.

 

Sopimuksella sovitaan työllistämistä edistävien monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä yhteisessä toimipisteessä, muualla kuin yhteisessä toimipisteessä tarjottavista palveluista se eri toimijoiden monialaiseen yhteispalveluun osoittamasta henkilöstöstä ja työttömille monialaisena yhteispalveluna tarjottavista palveluista ja yhteisten kustannusten jaosta.

 

Laukaan kunta ollut TYP -verkostossa mukana vuodesta 2016 lähtien ja kunnan edustajaksi työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään  on esitetty työllisyyden palvelupäällikkö Arja Tirkkosta ja varaedustajana omavalmentaja Kirsi Ropposta.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

 

Päätös Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.