Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 6 

Vihtavuoren tehdasalueen asemakaava

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 6  

843/10.02.03/2022  

 

 

 valmistelija kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt p. 0400 317 759

 

Suunnittelualueena on Vihtavuoressa sijaitseva nk. ruutitehtaan tehdasalue, jossa teollista toimintaa on ollut jo vuodesta 1922. Tehdasalueelle on sijoitettu merkittävä osa kotimaisesta räjähde- ja puolustusvälineteollisuudesta. Alueella toimivien yritysten toimintaan kuuluu tuotteiden kehittäminen, valmistaminen sekä tuotelaadun ja -turvallisuuden varmistaminen koetoiminnalla, tuotteiden valmistuksessa käytettävien välivalmisteiden, happojen ja rä-jähteiden/ räjähdysaineiden varastointi.

 

Tehdasalue sijoittuu seututien 637 länsipuolelle, noin 500 metrin etäisyydelle Vihtavuoren asemakaavoitetusta taajama-alueesta ja asutuksesta. Suunnittelualueen alustava laajuus on noin 250 ha. Alueella on paljon toimintaan liittyvää rakennuskantaa ja sen sisällä kulkee kattava tieverkko.

 

Tehdasalueella ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueen asemakaavoituksen tavoitteena on tutkia alueen maankäytön, rakentamisen ja toiminnan vaikutukset ympäristöön ja ottaa huomioon alueen toimintaan liittyvät kehittämistarpeet. Lisärakentaminen on viime vuosina perustunut yksittäisiin suunnittelutarveratkaisuihin, mutta rakentamistarve ja toiminnan laatu huomioon ottaen on katsottu tarpeelliseksi tarkastella alueen maankäyttöä asemakaavaprosessilla, jonka yhteydessä laaditaan tarvittavat selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.

 

Hankkeesta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 15.12.2022.

 

Hankkeeseen liittyy asemakaavan käynnistämissopimus (viranhaltijapäätös 27.10.2022 §45).

 

Vireilletulo

 

Kunnanhallitus käynnistää Vihtavuoren tehdasalueen asemakaavan ja sen vireilletulo kuulutetaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet -sivuilla.

 

Vireilletulokuulutuksen yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää Vihtavuoren tehdasalueen asemakaavan ja asettaa em. liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville 14 päivän ajak­si.

 

Päätös Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.